Studia podyplomowe

Kierunek z przyszłością

Studia w Warszawie


Studia to społeczna przestrzeń. To, jak się w niej odnajdziemy, co z nią zrobimy i czy będziemy potrafili czerpać z niej to, co najlepsze, zależy już od nas samych. Ważne jednak, aby wkraczając w tę specyficzną przestrzeń, wybrać taką, w której swoje miejsce odnajdzie nie ten, co podąża za przysłowiowym papierkiem, ale człowiek ambitny, poszukujący, spragniony wiedzy.

Na straży wartości szkolnictwa wyższego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, oferując studia humanistyczne, nie tylko stawia sobie za cel kształcenie intelektualne, ale też staje na straży wartości, jakie skrywa w sobie humanizm wyrażany poprzez troskę o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka. Kształcąc w sposób horyzontalny, tak dobiera program nauczania oraz metody, aby wykształcić otwartych humanistów przygotowanych do pełnienia ważnych ról społecznych.

Katowice, Lublin, Olsztyn, Człuchów, Szczecin, Warszawa to miasta, gdzie studia nabierają rzeczywistego humanistycznego charakteru. Bo tu znajdziemy poszczególne wydziały WSP im. J. Korczaka, na których prowadzone są zajęcia dydaktyczne. To tu rodzą się nowi, aktywni społecznie i twórczy humaniści, nad rozwojem których czuwa kadra stanowiąca dumę uczelni. Zespół ponad sześćdziesięciu wykwalifikowanych pracowników naukowych, a także współpraca z wieloma instytucjami w kraju i za granicą zapewnia studentom wykształcenie zgodne z najwyższymi standardami europejskimi. A dzięki innowacyjnym metodom kształcenia zajęcia koncentrują się także na odkrywaniu i pielęgnowaniu talentów studenta oraz na jego samorozwoju. A dla tych, którzy z powodu ograniczeń czasowych czy przestrzennych nie mogli do tej pory podjąć nauki, uczelnia ma wyjątkową ofertę Kształcenia na Odległość. Dzięki niej można podjąć studia w województwie pomorskim, czy każdym innym, bez względu na to, gdzie mieszkamy i czy mamy możliwość fizycznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w siedzibie uczelni.

Szkoła wyższa, która odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy

Właśnie ta uczelnia wyższa posiada w swej ofercie także studia podyplomowe. Katowice, Lublin, Olsztyn, Człuchów, Szczecin czy Warszawa- to właśnie tutaj można je podjąć bądź w formie tradycyjnej, bądź w systemie Kształcenia na Odległość. I to właśnie tutaj rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z tymi zmianami pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie. Studia podyplomowe stają się swoistą odpowiedzią na tę potrzebę. Stają się ofertą dedykowaną pracownikom oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, a także biznesowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Są też sposobem na zdobycie nowej specjalności czy zmianę wykonywanego zawodu.

A wszystko w duchu głębokiego humanizmu, który poprzez studia dyplomowe, obejmujące także studia podyplomowe Lublin, Katowice, Olsztyn, Szczecin, stoi na straży wiedzy jako wartości, która nie tylko nas samych wzbogaca, ale też pomaga czynić świat lepszym.
Czemu właśnie WSP im. Janusza Korczaka?

Ponieważ:

• uczelnia staje się niezwykłą inspiracją do podejmowania działalności prospołecznej i samodoskonalenia, które oddają w pełni charakter bycia pedagogiem;

• wiedza merytoryczna idzie tu w parze z promowaniem wrażliwości społecznej, zachowań prozdrowotnych czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, którzy nie tylko posiadają doskonałą wiedzę, ale też potrafią ją doskonale przekazać; uczelnia wdrożyła ponadto system edukacji oparty na metodach tutoringu, mentoringu i coachingu. Tutoring to zajęcia mające na celu odkrycie talentów studenta, a następnie ich ukształtowanie i wzmocnienie. Mentoring i coaching służą natomiast wyznaczeniu ścieżki samodoskonalenia studenta i systematycznemu realizowaniu jej poprzez osiąganie kolejnych celów;

• program studiów uczy przede wszystkim praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, a wiedza książkowa staje się jego uzupełnieniem, dzięki czemu absolwent po ukończeniu studiów jest doskonale przygotowany do pracy zawodowej;

• w ramach projektów EFS studenci uczestniczą także w kursach z kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości, czyli umiejętności, które dziś są bardzo wysoko cenione na rynku;

• uczelnia umożliwia naukę zdalną w ramach systemu Kształcenia na Odległość, odbywającego się za pomocą platformy e-learningowej;
• otwierają się przed Tobą doskonałe perspektywy zawodowe.Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Człuchów czy Olsztyn to miasta, gdzie pedagogika, w tym pedagogika specjalna , stają się kierunkami przyszłości. Dobry pedagog, na miarę człowieka renesansu, jest dziś niemalże na wagę złota. Decydując się na studiowanie pedagogiki nie tylko rozwijamy własne horyzonty, ale zaczynamy pełnić niezwykle ważną misję. Opiekując się drugim człowiekiem, prowadząc go czy kształcąc nie tylko wykonujemy swoje obowiązki, ale też doznajemy ogromnego zaszczytu i wyróżnienia, które przejawiają się wpływem, jaki mamy na kształtowanie się jego osobowości.

Studia na kierunku pedagogika, w tym pedagogika specjalna, to kierunek dla ludzi, którzy odnajdują w sobie misję, jaka na osobie pedagoga spoczywa. Jeśli i Ty ją w sobie odczuwasz, podejmij studia na WSP im. J. Korczaka na kierunku pedagogika - Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Człuchów czy Olsztyn to miasta, w których możesz podjąć naukę.